Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Senior Adviseur Bodem

Functie omschrijving

Senior Adviseur Bodem

Dordrecht, 36 uur per week


Jouw werkzaamheden
Als senior adviseur bodem ben je vooral bezig met de bevoegd gezagstaken Wet bodembescherming (Wbb). Deze taken betreffen het beoordelen van bodemonderzoeken, saneringsplannen, evaluatierapporten, nazorgplannen, monitoringsrapporten et cetera. Hierover stel je beoordelingsbrieven en beschikkingen op. Daarnaast lever je een bijdrage aan het beoordelen van bodemonderzoeken in andere kaders. Je speelt een belangrijke rol in de implementatie van wet- en regelgeving en het vertalen van deze- en andere ontwikkelingen naar uitvoering(sbeleid).

Je fungeert als vraagbaak, geeft inhoudelijke ondersteuning en sturing aan collega's en bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Naast inhoudelijk deskundige ben je verantwoordelijk voor het leveren van- en het rapporteren over sturingsinformatie ten behoeve van het opstellen van jaarprogramma's en voortgangsrapportages. Ook ben je betrokken bij het up-to-date houden van werkinstructies en standaarden, werkplanning en de bewaking van KPI's en termijnen.

Jouw plek in de organisatie

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bestaat uit 11 units. Als senior adviseur bodem werk je in de unit Juristen, APV en Ondergrond. De vakgroep Ondergrond voert namens regiogemeenten en Provincie Zuid-Holland diverse bevoegd gezagstaken uit op het gebied van bodemverontreiniging (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, WABO, Wet Milieubeheer).

Functie eisen

  • HBO werk- en denkniveau;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen het vakgebied;
  • Ruime, allround, ervaring in bodemonderzoek en –sanering;
  • Ruime kennis van bodemsaneringstechnieken en –processen;
  • Kennis van het besluit bodemkwaliteit;
  • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
  • Affiniteit met bevoegd gezagsrol en bodembeleid;
  • Ervaring met planning, termijnbewaking, KPI's, en andere (financiële) sturingsinformatie.


Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid. Je bent flexibel, samenwerkingsgericht en klantgericht.

Bedrijfsprofiel

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bestaat per 1 januari 2011 en voert in mandaat taken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid op het gebied van milieu, bouwen en wonen, brandveiligheid en APV. OZHZ verleent vergunningen, houdt daar toezicht op, treedt zo nodig handhavend op en handelt klachten af. Ook houdt OZHZ toezicht op de naleving van de Wet natuurbescherming in de provincie. Daarnaast levert OZHZ de milieuexpertise voor (duurzaam) ruimtelijk beheer en –ontwikkeling. OZHZ creëert, tezamen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland, een veilige, gezonde, duurzame en economisch vitale leefomgeving voor inwoners en bedrijven. OZHZ doet dit op een transparante, oplossingsgerichte, efficiënte wijze, met kennis van het gebied. Wij streven naar een outcome gerichte werkwijze. Integraal werken, een oplossingsgerichte houding en de klant centraal stellen, staan bij ons hoog in het vaandel.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd op schaal 11 (maximaal € 4.740,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek en de salaristabel van 1-1-2017). Inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er extra vakantie uren van te kopen.

Belangstelling?
Je kunt alleen online solliciteren. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer A.D.L. Vink, manager unit Juristen, APV en Ondergrond, telefoonnummer 078- 770 3115.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Dordrecht

Publicatiedatum

29.09.2017

Publicatie eindigt

28.11.2017

Je bekijkt de vacature:Senior Adviseur Bodem